Napredna pretraga

Oblasti rada
Priručnici | Besplatni propisi | Državni praznici | Besplatni obrasci | Registar sl. glasila | 100 pitanja i odgovora | Savetovanja

Napredna pretraga

Oblasti rada

VERIFIKOVAN NALOG: Ovaj subjekt je ažurirao svoje podatke 21.02.2017 14:06:56


Vesna Rašetić

ADRESA

Branislava Nušića 4
21000 NOVI SAD

TELEFON

(064) 236-2025
Oblasti rada


  • Hrvatski

Radno vreme

Ponedeljak: 08:00-16:00
Utorak: 08:00-16:00
Sreda: 08:00-16:00
Četvrtak: 08:00-16:00
Petak: 08:00-16:00
Subota: 10:00-14:00


Biografija

BIOGRAFIJA Rođena sam 10.03.1969.godine u Vinkovcima, Republika Hrvatska. U rodnom gradu završila sam Osnovu školu „Josip Kozarac“ i Gimnaziju „Matija Antun Reljković“. Nakon završene gimnazije upisala sam Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, gde sam studirala do 1991. godine, kada se kao student četvrte godine prebacujem na Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gde sam i diplomirala. Svoju karijeru diplomiranog pravnika započela sam kao pripravnik u privrednom preduzeću AD „NIT“ Novi Sad, gde sam 2002. godine postala šef pravne službe. 2003. godine postavljena sam za sudskog tumača za hrvatski jezik za područje Okružnog suda u Novom Sadu. Iste godine zasnovala sam radni odnos u Službi za prevodilačke poslove Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine, na radnom mestu prevodioca za hrvatski jezik. Bila sam prvi zvanični prevodilac za hrvatski jezik u Skupštini APV, u vreme kada to nije bilo lako ni jednostavno. 2006. prelazim na radno mesto pravnika u Sektoru za upravu. 2008. postala sam šef Odseka za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava, a ove poslove obavljala sam do novembra 2012.godine, kada postajem pokrajinski upravni inspektor, a potom -od 2015. godine, načelnik Odeljenja za zajedničke poslove. Sva profesionalna pomeranja ostvarila sam u okviru istog Sekretarijata. Moje dve karijere: pravnička i prevodilačka neraskidivo su povezane, budući da godinama paralelno obavljam ova dva posla. Kao prvi zvanični prevodilac za hrvatski jezik u Skupštini APV, prevodila sam za potrebe pokrajinskih organa, organizacija i službi te „Službenog lista APV“ materijale iz različitih oblasti: prava, ekonomije, poljoprivrede, građevine, energetike, zdravstva i dr. i tako stekla dragoceno iskustvo. Saradnik sam renomiranih prevodilačkih agencija i član profesionalnih udruženja prevodilaca. Zahvaljujući ovoj saradnji, tokom dvanaestogodišnje karijere prevodila sam materijale iz najrazličitijih oblasti za potrebe brojnih domaćih i stranih kompanija, od kojih su neke svetski poznate. Kao sudski tumač, za potrebe fizičkih i pravnih lica, prevodila sam pravnu dokumentaciju vezanu za ostvarivanje raznih prava, vođenje različitih sudskih postupaka, kao i brojne tendere u zemlji i Republici Hrvatskoj. Trudim se da pratim jezičke trendove, profesionalno se usavršavam i redovno obnavljam literaturu neophodnu za rad, smatrajući to ulaganjem u posao. Od prvog trenutka u ovom poslu, prevođenju na hrvatski jezik prišla sam najozbiljnije, kao da se radi o bilo kom drugom stranom jeziku. Moja uža specijalnost je pravo, ali zbog bogatog i raznovrsnog prevodilačkog iskustva i činjenice da mi je hrvatski maternji jezik, ni druge oblasti nisu mi strane.

Link do sajta

http://www.sudskitumaczahrvatski.co.rs/sudskitumaclist.php

Tekući račun

275000061035690961

Banka

Societe Generale


Banner Banner


Banner Banner Banner Banner


IMATE NALOG?

PRIJAVITE SE
Nemate nalog? Registrujte se


Zaboravili ste lozinku?